Özel Ölmez Diyaliz Merkezi olarak;

Hastalarımızın beklenti ve memnuniyetine odaklı kalite bilincinin daima önceliğimiz olacağını,

Hastalarımızın, hasta yakınlarının, doktor, hemşire ve tüm çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamayı en önemli önceliğimiz yapacağımızı,

Sistemi sürekli gözden geçirerek insandan kaynaklı hataları en aza indirgemek için eğitim çalışmalarını destekleyeceğimizi,

Hastalarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer müşterilerimizin bize duydukları güveni hiçbir zaman sarsmadan, dürüst, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunacağımızı,

Çalışanlarımızın değerli oldukları bilincinden hareket ederek onları eğitimlerle destekleyerek sürekli iyileştirme içinde olacağımızı,

Doktorlarımızı da bu süreçte iş ortağımız ve müşterimiz olarak görerek eğitim ve sürekli iyileştirme sürecinde onlara da yer vereceğimizi,

Teknolojik yenilikleri, bilimsel ve yönetsel gelişmeleri sürekli takip ederek hastalarımızın hizmetine sunacağımızı,

Fiziksel ortamın yenilenmesinin sürekliliğini sağlayarak hasta ve çalışanlarımıza ferah ve güvenilir bir ortam sunacağımızı

Uluslararası standartlarda kalite yönetim sistemini hastanemizde oluşturacağımızı,

Kalite bilincini sürekli olarak beslemeyi ve firma geneline yaymayı taahhüt ederiz.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

Sağlık Bakanlığımızın Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) uygulamalarına uyum kapsamında Merkezimizde Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları yürütülmektedir.

KYS Birimi Görev dağılımı; 

 • Kalite Yönetim Direktörü İsmail SERT,
 • KYD Yardımcısı Hakan BİROL,
 • İdari Sorumlu Ebru ÖLMEZ, Fatih Emre ÖLMEZ
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sekine EMİNOĞLU TÜREDİ,
 • Teknik İşler Gökhan AKDOĞAN,
 • Dokümantasyon Mustafa Kemal ALBAYRAK.

ÖZEL ÖLMEZ DİYALİZ MERKEZİ KALİTE HEDEFLERİ

 1. Bölgeye hitap edecek şekilde diyaliz hizmetleri konusunda uzman ve referans kuruluş olmak.
 2. Kuruluşumuz bünyesinde kaliteli, gelişime açık personel bulundurarak ve bu personellerle hizmetler sağlayarak kaliteyi artırmak.
 3. Verilen eğitim ve değerlerle çalışanlarımızın personel yetkinliğini ve sürekliliğini sağlamak.
 4. Doktor, hemşire ve diğer çalışanlarımızın gerekli koordinasyon ile çalışmasını sağlayarak kaliteyi arttırmak.
 5. Diyaliz alanında yalnızca bulunduğumuz bölgede değil Türkiye’de marka haline gelerek tercih edilen olmak.